Výběr komínového systému

Vložkování stávajících komínů

Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší. Průduch se dá zvětšit vyfrézováním komínu.


EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex