Výběr komínového systému

Spotřebiče na plynná paliva a LTO

Jsou v souladu s pokyny výrobce kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře – standardní a nízkoteplotní kotle s přirozeným tahem, nebo s přetlakem ve spalovací komoře – kondenzační kotle.


EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex