Výběr komínového systému

Eko Unisteel

Potrubí komínového průduchu je z plechu z nerezové oceli s tloušťkou stěny pro plynná paliva 0,6 mm, pro paliva kapalná a tuhá zpravidla 0,8 nebo 1,0 mm. Prefabrikovaná tepelná izolace s minimální tloušťkou 25 mm je vyrobená z čedičových vláken a osazená do plášťové tvárnice. Komínové plášťové tvárnice jsou z lehkého betonu pro snadnou a lehkou montáž komínu.


Ukončit pomocníka a přejít na stránku produktu: Eko Unisteel

EKO Universal EKO Star EKO 100 EKO 300 EKO Aquapress EKO Turbo EKO San EKO PPH EKO Flex